Wywołania     Zasoby CPU   Transfer   URL---------------- ---------------- ------------------- --------------------

10547   23,73%  0,015  848,14 Mb 44,85% /bip/
3751    8,44%  0,005  140,57 Mb  7,43% /admin/
1796    4,04%  0,002   1,09 Mb  0,06% /
1017    2,29%  0,000  38,57 Mb  2,04% //admin/
968    2,18%  0,000   3,25 Mb  0,17% /css/wlasciwe.css
941    2,12%  0,000   1,59 Mb  0,08% /img/bip.gif
930    2,09%  0,000  55,10 Mb  2,91% /grafika/swilcza/menu-po.gif
926    2,08%  0,000   1,12 Mb  0,06% /img/polozenie.gif
924    2,08%  0,000   1,17 Mb  0,06% /img/demografia.gif
924    2,08%  0,000   1,08 Mb  0,06% /img/historia.gif
920    2,07%  0,000   1,13 Mb  0,06% /img/informacje.gif
918    2,07%  0,000  716,86 Kb  0,04% /img/kropki.gif
918    2,07%  0,000  881,19 Kb  0,05% /img/pusty.gif
915    2,06%  0,000   1,10 Mb  0,06% /img/turystyka.gif
914    2,06%  0,000  726,55 Kb  0,04% /img/kropka2.gif
913    2,05%  0,000   1,02 Mb  0,05% /img/kontakt.gif
907    2,04%  0,000   2,36 Mb  0,12% /grafika/rejestr_zmian.gif
907    2,04%  0,000   2,66 Mb  0,14% /img/javatech.gif
907    2,04%  0,000  712,61 Kb  0,04% /img/kropkinieb.gif
903    2,03%  0,000   1,39 Mb  0,07% /img/but-szukaj-green.gif
901    2,03%  0,000  718,31 Kb  0,04% /img/kwadrat.gif
899    2,02%  0,000  770,23 Kb  0,04% /grafika/druk.gif
874    1,97%  0,000  51,26 Mb  2,71% //bip/
849    1,91%  0,002  290,25 Mb 15,35% /bip/druk.xml
728    1,64%  0,001   1,46 Mb  0,08% /bip/rejestr.xml
512    1,15%  0,000  527,83 Kb  0,03% /img/kropka.gif
434    0,98%  0,000   7,27 Mb  0,38% /files/33_mapa2.gif
429    0,97%  0,000   1,36 Mb  0,07% /files/36_Male-Swilcza_03.jpg
426    0,96%  0,000   9,68 Mb  0,51% /files/12370_KOMPUTER.png
425    0,96%  0,000   4,21 Mb  0,22% /files/13066_EUP_Logo.jpg
425    0,96%  0,000  374,84 Kb  0,02% /files/23_23_telefon.gif
407    0,92%  0,000  124,49 Mb  6,58% /files/14760_j0400352.jpg
246    0,55%  0,000  194,09 Kb  0,01% /img/spacer.gif
69     0,16%  0,000  26,64 Mb  1,41% /files/14961_06DS0883.JPG
36     0,08%  0,000  65,28 Kb  0,00% /icon/pdf.gif
35     0,08%  0,000  32,92 Kb  0,00% /icon/doc.gif
31     0,07%  0,000   4,18 Mb  0,22% /files/19842_Telefony.htm
30     0,07%  0,000   4,13 Mb  0,22% /files/18143_WYKAZ_NAJBLIZSZYCH_PORADNI_GINEKOLOGICZNO.pdf
21     0,05%  0,000  474,69 Kb  0,02% /files/13521_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_udzial_w_konkursie.doc
21     0,05%  0,000   8,70 Mb  0,46% /files/15089_20100114_083422.jpg
20     0,04%  0,000   3,04 Mb  0,16% /files/11675_Mapa_Gminy_Swilcza.jpg
18     0,04%  0,000   7,29 Mb  0,39% /files/15079_wstep-01.jpg
15     0,03%  0,000  303,63 Kb  0,02% /files/14962_06DS0883_male.JPG
15     0,03%  0,000  580,69 Kb  0,03% /files/8387_UMOWA_NAJMU-GASTRONOMIA.doc
14     0,03%  0,000   9,68 Mb  0,51% /files/21238_03_07_2017_wykaz_nieruchomosci_przeznaczonej_do_sprzedazy_w_drodze_zamianay.pdf
13     0,03%  0,000   6,61 Mb  0,35% /files/19954_01a_Swilcza_tekst_zmiany_studium_uwarunkowania_wylozenie.pdf
10     0,02%  0,000   1,93 Mb  0,10% /files/15081_wstep-03.jpg
8     0,02%  0,000   2,61 Mb  0,14% /files/14963_06DS1425.JPG
8     0,02%  0,000  427,31 Kb  0,02% /files/2884_Zarzadzenie_063_2004.08.16.pdf
7     0,02%  0,000 1021,53 Kb  0,05% /files/11713_Regulamin_Organizacyjny.pdf
7     0,02%  0,000   6,40 Mb  0,34% /files/12143_Dyplom_-_PNS_2007_akt_nadania.jpg
7     0,02%  0,000  153,28 Kb  0,01% /files/14958_06DS0515_male.JPG
7     0,02%  0,000  168,07 Kb  0,01% /files/14960_06DS0540_male.JPG
7     0,02%  0,000  169,68 Kb  0,01% /files/14964_06DS1425_male.JPG
7     0,02%  0,000  23,39 Mb  1,24% /files/18618_kik2011.pdf
6     0,01%  0,000   2,23 Mb  0,12% /files/18608_PROTOKOL_I_1_2010.pdf
5     0,01%  0,000   1,84 Mb  0,10% /files/15080_wstep-02.jpg
5     0,01%  0,000  158,91 Kb  0,01% /files/16408_UCHWALA_XLII_384_2010.pdf
5     0,01%  0,000   3,58 Mb  0,19% /files/19086_RRG.271.25.2011_wyb_in.pdf
5     0,01%  0,000  22,68 Mb  1,20% /files/19190_PROTOKOL_IX_9_2011.pdf
5     0,01%  0,000   4,35 Kb  0,00% /grafika/podglad.gif
4     0,01%  0,000  329,79 Kb  0,02% /files/16406_UCHWALA_XLII_382_2010.pdf
4     0,01%  0,000  199,15 Kb  0,01% /files/17624_UCHWALA_II_6_2010.pdf
4     0,01%  0,000  13,37 Kb  0,00% /files/18_18_bip.gif
4     0,01%  0,000  242,56 Kb  0,01% /files/20290_PROTOKOL_XXI_21_2012.pdf
4     0,01%  0,000   1,41 Mb  0,07% /files/20292_PROTOKOL_XXIII_23_2012.pdf
4     0,01%  0,000   1,18 Mb  0,06% /files/20396_PROTOKOL_XXIV_24_2012.pdf
4     0,01%  0,000  392,65 Kb  0,02% /files/21056_2013_10_10_wykaz.pdf
4     0,01%  0,000  872,54 Kb  0,05% /files/21131_informacja_o_wyniku_przetargu_dz._1242_i_1243_Trzciana.pdf
4     0,01%  0,000   1,82 Mb  0,10% /files/21237_26_06_2017r._informacja_o_wyniku_przetargu_dzialka_277_3_Trzciana.pdf
4     0,01%  0,000   1,31 Mb  0,07% /files/21240_2017.07.06_inf_dz.276.3_Swilcza.pdf
4     0,01%  0,000  384,30 Kb  0,02% /files/239_Zalacznik_Nr_2-Regulamin_Rady_Gminy_w_Swilczy.htm
4     0,01%  0,000  545,21 Kb  0,03% /files/6067_Uchwala_Nr_XXXIII.289.2006.pdf
4     0,01%  0,000   6,37 Kb  0,00% /grafika/wstecz.gif
3     0,01%  0,000   1,36 Kb  0,00% /files/
3     0,01%  0,000  97,81 Kb  0,01% /files/13508_udz0309.doc
3     0,01%  0,000  382,90 Kb  0,02% /files/14959_06DS0540.JPG
3     0,01%  0,000  192,80 Kb  0,01% /files/14968_06DS0763_male.JPG
3     0,01%  0,000  157,00 Kb  0,01% /files/14970_06DS1367_male.JPG
3     0,01%  0,000  191,19 Kb  0,01% /files/14972_06DS0526_male.JPG
3     0,01%  0,000  206,00 Kb  0,01% /files/14978_06DS0674_male.JPG
3     0,01%  0,000  273,21 Kb  0,01% /files/15061_inf.-protest.pdf
3     0,01%  0,000  193,02 Kb  0,01% /files/16590_UCHWALA_I_4_2006.pdf
3     0,01%  0,000  126,78 Kb  0,01% /files/17623_UCHWALA_II_5_2010.pdf
3     0,01%  0,000   1,19 Mb  0,06% /files/18609_PROTOKOL_II_2_2011.pdf
3     0,01%  0,000   1,93 Mb  0,10% /files/18611_PROTOKOL_V_5_2011.pdf
3     0,01%  0,000  18,82 Mb  1,00% /files/19193_PROTOKOL_XII_12_2011.pdf
3     0,01%  0,000   1,61 Kb  0,00% /files/19952_02_mpzp_Bratkowice_rys_wylozenie.jpg
3     0,01%  0,000  310,08 Kb  0,02% /files/21058_informacja_o_ogloszeniu_przetargu.pdf
3     0,01%  0,000   2,87 Mb  0,15% /files/21089_2014.10.09_ogloszenie_samochody.pdf
3     0,01%  0,000   1,13 Mb  0,06% /files/21099_01_12_2014r_informacja_o_wyniku_przetargu.pdf
3     0,01%  0,000   1,10 Mb  0,06% /files/21134_informacja_o_wyniku_przetargu_dz._3608_24_Bratkowice.pdf
3     0,01%  0,000   1,72 Mb  0,09% /files/21173_13_10_2016_ogloszenie_o_przetargu_dz._3606_7_w_Bratkowice__.pdf
3     0,01%  0,000   1,36 Mb  0,07% /files/21235_26_06_2017r._informacja_o_wyniku_przetargu_dzialka_276_4_Trzciana.pdf
3     0,01%  0,000   1,00 Mb  0,05% /files/21239_2017.07.06_inf_dz.847_Swilcza.pdf
2     0,00%  0,000   1010 b  0,00% //
2     0,00%  0,000  215,43 Kb  0,01% /files/11659_WNIOSEK_DECYZJA_SROD.pdf
2     0,00%  0,000  64,16 Kb  0,00% /files/11663_PODANIE_WYCINKA_DRZEW.pdf
2     0,00%  0,000  131,85 Kb  0,01% /files/11807_PICT0007.JPG
2     0,00%  0,000  713,29 Kb  0,04% /files/14957_06DS0515.JPG
2     0,00%  0,000  379,69 Kb  0,02% /files/14967_06DS0763.JPG
2     0,00%  0,000  297,63 Kb  0,02% /files/14969_06DS1367.JPG
2     0,00%  0,000  705,04 Kb  0,04% /files/14971_06DS0526.JPG
2     0,00%  0,000   1,06 Kb  0,00% /files/15078_IMG_9271.JPG
2     0,00%  0,000  238,74 Kb  0,01% /files/15274_ZP_34.03.10_wybor_in.pdf
2     0,00%  0,000  133,38 Kb  0,01% /files/15275_ZP_34.02.10_wybor_in.pdf
2     0,00%  0,000  219,37 Kb  0,01% /files/15536_ZALACZNIK_1_UCHWALA_XXXIX_363_2010.pdf
2     0,00%  0,000  373,58 Kb  0,02% /files/15572_UCHWALA_XXXVII_342_2009.pdf
2     0,00%  0,000   3,07 Mb  0,16% /files/15585_UCHWALA_XXXV_335_2009.pdf
2     0,00%  0,000  356,62 Kb  0,02% /files/16458_UCHWALA_XXX_282_2009.pdf
2     0,00%  0,000   1,26 Mb  0,07% /files/16939_dyplom_ISO.jpg
2     0,00%  0,000  117,78 Kb  0,01% /files/17666_UCHWALA_XLVIII_447_2010.pdf
2     0,00%  0,000  471,22 Kb  0,02% /files/17918_Wyb_3410.03.11_int.pdf
2     0,00%  0,000  72,25 Kb  0,00% /files/18290_Oferta_inwestycyjna_swilcza_ANR.pdf
2     0,00%  0,000  839,29 Kb  0,04% /files/18610_PROTOKOL_IV_4_2011.pdf
2     0,00%  0,000  892,68 Kb  0,05% /files/18612_PROTOKOL_VII_6_2011.pdf
2     0,00%  0,000  608,36 Kb  0,03% /files/18613_PROTOKOL_VII_7_2011.pdf
2     0,00%  0,000  228,94 Kb  0,01% /files/18614_PROTOKOL_VIII_8_2011.pdf
2     0,00%  0,000  403,72 Kb  0,02% /files/19071_dyplom_zdrowa_gmina.jpg
2     0,00%  0,000  10,76 Mb  0,57% /files/19191_PROTOKOL_X_10_2011.pdf
2     0,00%  0,000   8,40 Mb  0,44% /files/19192_PROTOKOL_XI_11_2011.pdf
2     0,00%  0,000   6,56 Mb  0,35% /files/19444_PROTOKOL_XV_15_2011.pdf
2     0,00%  0,000  707,42 Kb  0,04% /files/19487_PROTOKOL_XVI_16_2011.pdf
2     0,00%  0,000  876,20 Kb  0,05% /files/19493_UCHWALA_XVI_115_2011.pdf
2     0,00%  0,000  755,48 Kb  0,04% /files/19625_PROTOKOL_XIIV_14_2011.pdf
2     0,00%  0,000  698,08 Kb  0,04% /files/19660_PROTOKOL_XVII_17_2012.pdf
2     0,00%  0,000  805,23 Kb  0,04% /files/19855_PROTOKOL_XVIII_18_2012.pdf
2     0,00%  0,000   1,25 Mb  0,07% /files/19856_PROTOKOL_XIX_19_2012.pdf
2     0,00%  0,000  743,68 Kb  0,04% /files/19937_PROTOKOL_XX_20_2012.pdf
2     0,00%  0,000  514,72 Kb  0,03% /files/19955_01b_Swilcza_tekst_zmiany_studium_kierunki_wylozenie.pdf
2     0,00%  0,000   1,11 Kb  0,00% /files/19956_02_Swilcza_rys_zmiany_studium_uwarunkowania_wylozenie.jpg
2     0,00%  0,000   1,11 Kb  0,00% /files/19957_03_Swilcza_rys_zmiany_studium_kierunki_wylozenie.jpg
2     0,00%  0,000  765,61 Kb  0,04% /files/20291_PROTOKOL_XXII_22_2012.pdf
2     0,00%  0,000  41,21 Kb  0,00% /files/21019_2013.04.25_wykaz_dzierzawa_Trzciana.pdf
2     0,00%  0,000  193,88 Kb  0,01% /files/21027_2013.05.22_wykaz_trzciana_3.pdf
2     0,00%  0,000  702,03 Kb  0,04% /files/21068_informacja_o_ogloszeniu_przetargu.pdf
2     0,00%  0,000  749,45 Kb  0,04% /files/21135_informacja_o_wyniku_przetargu_dz._2731_9_Trzciana.pdf
2     0,00%  0,000  427,26 Kb  0,02% /files/21136_informacja_o_wyniku_przetargu_dz._1_5_Swilcza.pdf
2     0,00%  0,000  962,74 Kb  0,05% /files/21172_13_10_2016_ogloszenie_o_przetargu_dz._2903_1_Swilcza.pdf
2     0,00%  0,000  925,96 Kb  0,05% /files/21216_16_01_2017r._informacja_o_wyniku_przetargu_dzialka_722_Bledowa_Zglobienska.pdf
2     0,00%  0,000   1,42 Mb  0,07% /files/21222_23_01_2017r._wykaz_nieruchomosci_przeznaczonej_do_sprzedazy_dz._847_Swilcza.pdf
2     0,00%  0,000  926,84 Kb  0,05% /files/21236_26_06_2017r._informacja_o_wyniku_przetargu_dzialka_277_2_Trzciana.pdf
2     0,00%  0,000  530,89 Kb  0,03% /files/21241_25_07_2017_wykaz_nieruchomoszci_przeznaczonej_do_zbycia_w_drodze_zamiany.pdf
2     0,00%  0,000  308,91 Kb  0,02% /files/4574_2002_Rusin_Danuta.pdf
1     0,00%  0,000  60,32 Kb  0,00% /files/11642_wymeldowanie_ze_stalego.pdf
1     0,00%  0,000  36,26 Kb  0,00% /files/11648_OSWIADCZNIE_ZNAJOMOSC_USTAWY.pdf
1     0,00%  0,000    527 b  0,00% /files/11650_WNIOSEK_DECYZJA_CELU_PUBL.pdf
1     0,00%  0,000  43,98 Kb  0,00% /files/11660_WNIOSEK_STYPENDIUM.pdf
1     0,00%  0,000    524 b  0,00% /files/11688_eko-styl.jpg
1     0,00%  0,000    532 b  0,00% /files/11689_Europejska_gmina.jpg
1     0,00%  0,000    525 b  0,00% /files/11690_NFOSIGW_1.jpg
1     0,00%  0,000    524 b  0,00% /files/11691_NFOSIGW_2.jpg
1     0,00%  0,000    527 b  0,00% /files/11692_budowa_roku.jpg
1     0,00%  0,000    541 b  0,00% /files/11716_Dyplom_stronka_internetowa.jpg
1     0,00%  0,000    529 b  0,00% /files/11718_budowa_roku_1.JPG
1     0,00%  0,000    529 b  0,00% /files/11719_budowa_roku_2.JPG
1     0,00%  0,000    529 b  0,00% /files/11720_budowa_roku_3.jpg
1     0,00%  0,000    529 b  0,00% /files/11721_budowa_roku_4.JPG
1     0,00%  0,000    524 b  0,00% /files/11808_P5265033.JPG
1     0,00%  0,000  43,84 Kb  0,00% /files/11809_swilcza.jpg
1     0,00%  0,000    545 b  0,00% /files/12139_Dyplom_-_Gmina_Fair_Play_2008.jpg
1     0,00%  0,000    533 b  0,00% /files/12140_gmina_fair_play_1.jpg
1     0,00%  0,000    533 b  0,00% /files/12141_gmina_fair_play_2.jpg
1     0,00%  0,000    534 b  0,00% /files/12142_Dyplom_-_PNS_2007.jpg
1     0,00%  0,000    533 b  0,00% /files/12144_Dyplom_-_PNS_2008.jpg
1     0,00%  0,000    529 b  0,00% /files/12290_grunt_na_medal.jpg
1     0,00%  0,000    524 b  0,00% /files/12301_PB134421.JPG
1     0,00%  0,000  495,68 Kb  0,03% /files/12362_rudna_wileka_kosciol.bmp
1     0,00%  0,000  90,00 Kb  0,00% /files/12769_SPO_Ryby_informacje_ogolne.pdf
1     0,00%  0,000  30,62 Kb  0,00% /files/13479_udz1009.doc
1     0,00%  0,000  105,61 Kb  0,01% /files/13589_warunki_udzialu_w_glosowaniu_za_granica.pdf
1     0,00%  0,000  134,92 Kb  0,01% /files/13590_warunki_udzialu_w_glosowaniu_w_kraju.pdf
1     0,00%  0,000  39,18 Kb  0,00% /files/13591_Komunikat_OKW_w_Rzeszowie_z_30_marca_2009r.pdf
1     0,00%  0,000  89,58 Kb  0,00% /files/13592_Obwieszczenie_o_granicach.pdf
1     0,00%  0,000    539 b  0,00% /files/14047_strona_internetowa_2009.jpg
1     0,00%  0,000  58,68 Kb  0,00% /files/14503_WYB.25-09.pdf
1     0,00%  0,000  60,68 Kb  0,00% /files/14603_Wybor_ZP.3410.26.09.pdf
1     0,00%  0,000  357,73 Kb  0,02% /files/14630_oswiadczenie_majatkowe_Wdowik_Wojciech_2008.pdf
1     0,00%  0,000  71,62 Kb  0,00% /files/14651_Wyb.ZP.3410.29.09.pdf
1     0,00%  0,000  172,25 Kb  0,01% /files/14793_wybor_zp.3410.30.09.pdf
1     0,00%  0,000    536 b  0,00% /files/14953_Gmina_Fair_Play_2009.jpg
1     0,00%  0,000  385,57 Kb  0,02% /files/14977_06DS0674.JPG
1     0,00%  0,000    524 b  0,00% /files/15075_IMG_9238.JPG
1     0,00%  0,000    524 b  0,00% /files/15076_IMG_9240.JPG
1     0,00%  0,000    524 b  0,00% /files/15077_IMG_9241.JPG
1     0,00%  0,000   1,92 Mb  0,10% /files/15396_Skan-2010-02-2502.pdf
1     0,00%  0,000  40,53 Kb  0,00% /files/15428_tabela_demografia_8.pdf
1     0,00%  0,000  471,18 Kb  0,02% /files/15449_Skan-2010-03-0804.pdf
1     0,00%  0,000  115,76 Kb  0,01% /files/15534_ZALACZNIK_1_PROGRAM_UCHWALA_XXXIX_363_2010.pdf
1     0,00%  0,000  229,96 Kb  0,01% /files/15553_ZALACZNIK_12_UCHWALA_XXXIX_365_2010.pdf
1     0,00%  0,000  323,01 Kb  0,02% /files/15557_ZALACZNIK_15_UCHWALA_XXXIX_365_2010.pdf
1     0,00%  0,000  375,33 Kb  0,02% /files/15559_ZALACZNIK_17_UCHWALA_XXXIX_365_2010.pdf
1     0,00%  0,000  326,54 Kb  0,02% /files/15560_ZALACZNIK_18_UCHWALA_XXXIX_365_2010.pdf
1     0,00%  0,000  40,48 Kb  0,00% /files/15568_UCHWALA_XXXVIII_356_2010.pdf
1     0,00%  0,000  61,97 Kb  0,00% /files/15573_UCHWALA_XXXVII_344_2009.pdf
1     0,00%  0,000   2,85 Mb  0,15% /files/15580_UCHWALA_XXXVI_339_2009.pdf
1     0,00%  0,000  107,75 Kb  0,01% /files/15581_WNIOSEK_WZIT.pdf
1     0,00%  0,000  49,96 Kb  0,00% /files/15582_UCHWALA_XXXV_338_2009.pdf
1     0,00%  0,000  47,76 Kb  0,00% /files/15584_UCHWALA_XXXV_336_2009.pdf
1     0,00%  0,000  48,48 Kb  0,00% /files/15586_UCHWALA_XXXIV__322_2009.pdf
1     0,00%  0,000  207,06 Kb  0,01% /files/15588_UCHWALA_XXXIV__325_2009.pdf
1     0,00%  0,000  69,71 Kb  0,00% /files/15633_Uchwala.XXXIX.365.2010.2010-02-22_drogi_gminne.pdf
1     0,00%  0,000  204,08 Kb  0,01% /files/15640_UCHWALA_XXXIII_314_2009.pdf
1     0,00%  0,000  163,87 Kb  0,01% /files/15646_UCHWALA_XXXII_308_2009.pdf
1     0,00%  0,000    523 b  0,00% /files/15861_ZP_3410.14.10_wybor_in.pdf
1     0,00%  0,000  253,31 Kb  0,01% /files/16243_ZP_3410.19.10_wybor_in.pdf
1     0,00%  0,000   6,93 Mb  0,37% /files/16315_SIWZ_-_czesc_I.pdf
1     0,00%  0,000  80,54 Kb  0,00% /files/16388_informacja__z_rokowan.pdf
1     0,00%  0,000  276,24 Kb  0,01% /files/16410_UCHWALA_XLII_386_2010.pdf
1     0,00%  0,000   1,90 Mb  0,10% /files/16415_ZALACZNIK_DO_UCHWALY_XLII_382_2010.pdf
1     0,00%  0,000  63,91 Kb  0,00% /files/16435_UCHWALA_XLV_409_2010.pdf
1     0,00%  0,000  61,65 Kb  0,00% /files/16456_UCHWALA_XXX_280_2009.pdf
1     0,00%  0,000  60,52 Kb  0,00% /files/16457_UCHWALA_XXX_281_2009.pdf
1     0,00%  0,000  46,67 Kb  0,00% /files/16463_UCHWALA_XXX_287_2009.pdf
1     0,00%  0,000    703 b  0,00% /files/16481_UCHWALA_XXIX_279_2009.pdf
1     0,00%  0,000  41,33 Kb  0,00% /files/16492_UCHWALA_XXVII_243_2009.pdf
1     0,00%  0,000  40,31 Kb  0,00% /files/16494_UCHWALA_XXVII_245_2009.pdf
1     0,00%  0,000  42,52 Kb  0,00% /files/16495_UCHWALA_XXVII_246_2009.pdf
1     0,00%  0,000  62,94 Kb  0,00% /files/16496_UCHWALA_XXVII_247_2009.pdf
1     0,00%  0,000  46,47 Kb  0,00% /files/16502_UCHWALA_XXVII_254_2009.pdf
1     0,00%  0,000  82,31 Kb  0,00% /files/16506_ZALACZNIK_UCHWALA_XXVII_250_2009.pdf
1     0,00%  0,000  62,07 Kb  0,00% /files/16609_UCHWALA_IV_19_2006.pdf
1     0,00%  0,000  109,79 Kb  0,01% /files/16611_UCHWALA_IV_17_2006.pdf
1     0,00%  0,000  67,38 Kb  0,00% /files/16661_UCHWALA_XXII_215_2008.pdf
1     0,00%  0,000  22,60 Kb  0,00% /files/16744_Skan-2010-08-2601.pdf
1     0,00%  0,000  249,10 Kb  0,01% /files/16922_Wyb_3410.32.10.pdf
1     0,00%  0,000    528 b  0,00% /files/16941_dyplom_ISO_2.jpg
1     0,00%  0,000  97,01 Kb  0,01% /files/17060_Wykaz_1069_2___1069_4_sw.pdf
1     0,00%  0,000  173,54 Kb  0,01% /files/17065_UCHWALA_XLVI_430_2010.pdf
1     0,00%  0,000  258,68 Kb  0,01% /files/17066_UCHWALA_XLVII_431_2010.pdf
1     0,00%  0,000  103,81 Kb  0,01% /files/17085_UCHWALA_II_7_2006.pdf
1     0,00%  0,000    519 b  0,00% /files/17095_pns.jpg
1     0,00%  0,000    528 b  0,00% /files/17096_alimentacjny.jpg
1     0,00%  0,000    552 b  0,00% /files/17100_Wykaz_72940_Trzciana_2010.10.11.pdf
1     0,00%  0,000  16,57 Kb  0,00% /files/17170_Sod-2010-10-2103.pdf
1     0,00%  0,000  315,60 Kb  0,02% /files/17483_Wyb_3410.44.10_int.pdf
1     0,00%  0,000  52,14 Kb  0,00% /files/17616_UCHWALA_XLVIII_448_2010.pdf
1     0,00%  0,000  42,06 Kb  0,00% /files/17620_UCHWALA_I_1_2010.pdf
1     0,00%  0,000  43,31 Kb  0,00% /files/17621_UCHWALA_I_2_2010.pdf
1     0,00%  0,000  57,89 Kb  0,00% /files/17622_UCHWALA_I_3_2010.pdf
1     0,00%  0,000  286,98 Kb  0,01% /files/17812_PrzBr_3410.01.2011_wybor_int.pdf
1     0,00%  0,000  134,30 Kb  0,01% /files/17952_UCHWALA_II_4_2010.pdf
1     0,00%  0,000  369,00 Kb  0,02% /files/18119_UCHWALA_V_17_2011.pdf
1     0,00%  0,000  232,69 Kb  0,01% /files/18123_RRG.271.9.2011_wyb.pdf
1     0,00%  0,000  747,37 Kb  0,04% /files/18178_Cennik.pdf
1     0,00%  0,000  900,58 Kb  0,05% /files/18180_taryfa_2.pdf
1     0,00%  0,000  281,88 Kb  0,01% /files/18202_RRG.271.10.2011_wyb_i.pdf
1     0,00%  0,000  71,44 Kb  0,00% /files/18289_Oferta_inwestycyjna_swilcza.pdf
1     0,00%  0,000  67,16 Kb  0,00% /files/18292_Oferta_inwestycyjna_swilcza_ANR_EN.pdf
1     0,00%  0,000  236,04 Kb  0,01% /files/18337_RRG.271.11.2011_wyb.pdf
1     0,00%  0,000  382,60 Kb  0,02% /files/18398_Zawiadomienie_2011.04.14.pdf
1     0,00%  0,000  286,77 Kb  0,01% /files/18484_RRG.271.13.2011_wyb_in.pdf
1     0,00%  0,000  623,35 Kb  0,03% /files/18604_PROTOKOL_XLV_45_2010.pdf
1     0,00%  0,000  394,89 Kb  0,02% /files/18606_PROTOKOL_XLVII_47_2010.pdf
1     0,00%  0,000  495,95 Kb  0,03% /files/18607_PROTOKOL_XLVIII_48_2010.pdf
1     0,00%  0,000   2,40 Mb  0,13% /files/18663_pik73_74.pdf
1     0,00%  0,000  37,74 Kb  0,00% /files/18718_Wykaz_Bratkowice1.doc
1     0,00%  0,000    541 b  0,00% /files/18719_Wykaz_Bratkowice2.doc
1     0,00%  0,000  34,58 Kb  0,00% /files/18799_ZAW_UNIEWAZNIENIE18.pdf
1     0,00%  0,000  90,89 Kb  0,00% /files/18910_SOD_wyb_21_in.pdf
1     0,00%  0,000  62,31 Kb  0,00% /files/18911_SOD_wyb_23_in.pdf
1     0,00%  0,000  67,11 Kb  0,00% /files/19019_WNIOSEK_BECIKOWE.pdf
1     0,00%  0,000  58,47 Kb  0,00% /files/19058_rozporzadzenie_4X2011_100zl[1].pdf
1     0,00%  0,000  37,77 Kb  0,00% /files/19059_UCHWALA_RADY_MINISTROW.pdf
1     0,00%  0,000  45,74 Kb  0,00% /files/19254_WNIOSEK_PODZIAL_NIERUCHOMOSCI.pdf
1     0,00%  0,000    544 b  0,00% /files/19296_przetarg_ogloszenie.doc
1     0,00%  0,000  266,77 Kb  0,01% /files/19316_SDS.271.31.2011_wyb_int.pdf
1     0,00%  0,000  304,87 Kb  0,02% /files/19474_RRG.271.37.2011_wybor.int.pdf
1     0,00%  0,000   1,46 Mb  0,08% /files/19950_03_prognoza_mpzp_Bratkowice_wylozenie.pdf
1     0,00%  0,000  77,39 Kb  0,00% /files/19953_ogloszenie-wylozenie-studium.pdf
1     0,00%  0,000    556 b  0,00% /files/20162_informacja_o_ogloszeniu_przetargu.pdf
1     0,00%  0,000    718 b  0,00% /files/20163_informacja_o_ogloszeniu_przetargu.pdf
1     0,00%  0,000  92,43 Kb  0,00% /files/20530_informacja_o_ogloszeniu_przetargu1.pdf
1     0,00%  0,000  91,92 Kb  0,00% /files/20531_informacja_o_ogloszeniu_przetargu2.pdf
1     0,00%  0,000  282,79 Kb  0,01% /files/21044_Informacja_o_odwolaniu_przetargu_04-09-2013.pdf
1     0,00%  0,000  646,98 Kb  0,03% /files/21048_informacja_o_wyniku_przetargu_dzialka_276_3_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  98,56 Kb  0,01% /files/21054_10_10_2013_ogloszenie_II_przetargu_.pdf
1     0,00%  0,000  207,23 Kb  0,01% /files/21074_2014_08_26_ogloszenie_o_przetargu.pdf
1     0,00%  0,000  270,58 Kb  0,01% /files/21084_wykaz.pdf
1     0,00%  0,000  265,68 Kb  0,01% /files/21086_wykaz.pdf
1     0,00%  0,000  281,45 Kb  0,01% /files/21092_2014_10_20_ogloszenie_przetarg_I_.pdf
1     0,00%  0,000  284,93 Kb  0,01% /files/21093_2014_10_20_ogloszenie_przetarg_I_.pdf
1     0,00%  0,000  186,68 Kb  0,01% /files/21094_22_10_2014_wykaz.pdf
1     0,00%  0,000  186,66 Kb  0,01% /files/21095_22_10_2014_wykaz.pdf
1     0,00%  0,000  292,37 Kb  0,02% /files/21097_21097_13_11_2014r._infor_wynik_Trzciana_dz._1242,_1243.pdf
1     0,00%  0,000  275,93 Kb  0,01% /files/21098_13_11_2014_ogloszenie_I_przetargu_dz._1375_2_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  388,56 Kb  0,02% /files/21100_01_12_2014r_informacja_o_wyniku_przetargu.pdf
1     0,00%  0,000  388,07 Kb  0,02% /files/21101_01_12_2014r_informacja_o_wyniku_przetargu.pdf
1     0,00%  0,000  384,83 Kb  0,02% /files/21102_01_12_2014r_informacja_o_wyniku_przetargu.pdf
1     0,00%  0,000  385,41 Kb  0,02% /files/21103_01_12_2014r_informacja_o_wyniku_przetargu.pdf
1     0,00%  0,000  262,34 Kb  0,01% /files/21107_11_12_2014_informacja_o_wyniku_przetargu.pdf
1     0,00%  0,000  309,41 Kb  0,02% /files/21108_30_12_2014_Informacja_o_wyniku_przetargu.pdf
1     0,00%  0,000  242,28 Kb  0,01% /files/21118_2015_06_30_wykaz.pdf
1     0,00%  0,000  388,10 Kb  0,02% /files/21128_15_09_2015_informacja_o_wyniku_przetargu.pdf
1     0,00%  0,000  354,27 Kb  0,02% /files/21130_17_09_2015_ogloszenie_o_przetargu_II.pdf
1     0,00%  0,000  218,26 Kb  0,01% /files/21132_informacja_o_wyniku_przetargu_dz._3519_4_Rzeszow.pdf
1     0,00%  0,000  260,93 Kb  0,01% /files/21133_20_10_2015_ogloszenie_o_przetargu_I_Dabrowa.pdf
1     0,00%  0,000    547 b  0,00% /files/21137_19_11_2015r_ogloszenie_o_przetargu_II_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  344,18 Kb  0,02% /files/21144_04_02_2016r_ogloszenie_o_przetargu_III_w_miejscowosci_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  306,79 Kb  0,02% /files/21150_17_03_2016r_informacja_o_wyniku_przetargu_na_sprzedaz_dzialki_2731_9_w_Trzcianie.pdf
1     0,00%  0,000  379,08 Kb  0,02% /files/21153_04_05_2016r._informacja_o_wyniku_przetargu_dzialka_3608_24_w_Bratkowicach.pdf
1     0,00%  0,000  352,69 Kb  0,02% /files/21169_28_09_2016_wykaz_nieruchomosci_przeznaczonej_do_oddania_w_dzierzawe_w_drodze_bezprzetargowej..pdf
1     0,00%  0,000  602,51 Kb  0,03% /files/21174_13_10_2016_ogloszenie_o_przetargu_dz._3606_5_Bratkowice.pdf
1     0,00%  0,000  622,74 Kb  0,03% /files/21175_14_10_2016r._wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy,_dz.2375_2_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  622,57 Kb  0,03% /files/21176_14_10_2016r._wykaz_nieruchomosci_przeznaczonej_do_sprzedazy_dz._2375_3_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  565,45 Kb  0,03% /files/21178_14_10_2016r._wykaz_nieruchomosci_przeznaczonej_do_sprzedazy_dz._722_Bledowa_Zglobienska.pdf
1     0,00%  0,000  621,08 Kb  0,03% /files/21184_14_10_2016r._wykaz_nieruchomosci_przeznaczonej_do_sprzedazy_dz._276_3_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  594,51 Kb  0,03% /files/21193_05_12_2016_II_przetarg_dzialka_3606_7_Bratkowice.pdf
1     0,00%  0,000  385,91 Kb  0,02% /files/21197_05_12_2016_I_przetarg_dzialka_277_2_Trzciana_.pdf
1     0,00%  0,000  387,28 Kb  0,02% /files/21199_05_12_2016_II_przetarg_dzialka_2903_1_Swilcza_.pdf
1     0,00%  0,000  383,40 Kb  0,02% /files/21200_05_12_2016_I_przetarg_dzialka_722_Bledowa_Zglobienska_.pdf
1     0,00%  0,000  449,83 Kb  0,02% /files/21206_16_01_2017r._informacja_o_wyniku_przetargu_dzialka_2375_2_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  465,49 Kb  0,02% /files/21213_16_01_2017r._informacja_o_wyniku_przetargu_dzialka_276_4_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  494,69 Kb  0,03% /files/21218_18_01_2017r._ogloszenie_o_I_przetargu_dz._372_7_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  385,51 Kb  0,02% /files/21221_18_01_2017r._ogloszenie_o_przetargu_dzialka_372_11_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  494,09 Kb  0,03% /files/21224_ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_dzialka_847_Swilcza.pdf
1     0,00%  0,000  385,61 Kb  0,02% /files/21225_ogloszenie_o_II_przetargu_nieograniczonym_dzialka_276_2_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  388,86 Kb  0,02% /files/21226_ogloszenie_o__II_przetargu_nieograniczonym_dzialka_276_3_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  387,26 Kb  0,02% /files/21229_ogloszenie_o_II_przetargu_nieograniczonym_dzialka_277_3_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  339,73 Kb  0,02% /files/21231_O_G_L_O_S_Z_E_N_I_E_o_odwolaniu_przetargu_dz._276_3_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  389,06 Kb  0,02% /files/21232_ogloszenie_o_II_przetargu_nieograniczonym_dz._276_3_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  386,73 Kb  0,02% /files/21233_ogloszenie_II_przetargu_nieograniczonego_dz._nr_847_Swilcza.pdf
1     0,00%  0,000  461,92 Kb  0,02% /files/21234_26_06_2017r._informacja_o_wyniku_II_przetargu_dzialka_276_2_Trzciana.pdf
1     0,00%  0,000  125,07 Kb  0,01% /files/238_Statut_Gminy_Swilcza.htm
1     0,00%  0,000  143,18 Kb  0,01% /files/2905_Obwieszczenie_-_OKW_senat_2004.pdf
1     0,00%  0,000  10,19 Kb  0,00% /files/30_foto.gif
1     0,00%  0,000   8,24 Kb  0,00% /files/34_mapa2.gif
1     0,00%  0,000  87,29 Kb  0,00% /files/3590_Uchwala_Nr_XX.163.2004_-_Zalacznik_Nr_2.pdf
1     0,00%  0,000  18,12 Kb  0,00% /files/35_pracownicy.gif
1     0,00%  0,000  344,05 Kb  0,02% /files/3662_Uchwala_Nr_XX.167.2004_-_Zalacznik.pdf
1     0,00%  0,000  123,66 Kb  0,01% /files/3855_2003_Kubas_Krystyna.pdf
1     0,00%  0,000  112,20 Kb  0,01% /files/4569_2002_Kubas_Krystyna.pdf
1     0,00%  0,000  125,43 Kb  0,01% /files/4577_2002_Tos_Zofia.pdf
1     0,00%  0,000  101,19 Kb  0,01% /files/4645_Uchwala_Nr_XXIV.204.2005_-_Zalacznik_Nr_1.pdf
1     0,00%  0,000  354,44 Kb  0,02% /files/5214_2004_Bednarz_Adam.pdf
1     0,00%  0,000  393,42 Kb  0,02% /files/5215_2004_Bednarz_Daniel.pdf
1     0,00%  0,000  462,40 Kb  0,02% /files/5235_2004_Kopciuch.pdf
1     0,00%  0,000  856,74 Kb  0,04% /files/5238_2004_Ostrowski.pdf
1     0,00%  0,000  65,84 Kb  0,00% /files/5933_Obwieszczenie_-_kanalizacja_Przybyszowka_IV.pdf
1     0,00%  0,000    537 b  0,00% /files/8088_Lider-Polskiej_Ekologii.jpg
1     0,00%  0,000  71,91 Kb  0,00% /files/8386_Przetarg_drugi_na_Dabrowa_gastronomia.pdf
1     0,00%  0,000    536 b  0,00% /files/9167_Przetarg_3_na_stomatolog_w_Trzcianie.pdf
1     0,00%  0,000    847 b  0,00% /icon/rar.gif
1     0,00%  0,000  46,81 Kb  0,00% /img/menu-po.gif