Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 147372 86,56%
Code 206 - Częściowa zawartość 1539 0,90%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 5426 3,19%
Code 403 - Zakazane 1340 0,79%
Code 404 - Nie znaleziono 14577 8,56%
Code 405 - Nieuznawana metoda 1 0,00%