Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 116750 86,69%
Code 206 - Częściowa zawartość 1523 1,13%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2811 2,09%
Code 403 - Zakazane 1348 1,00%
Code 404 - Nie znaleziono 12230 9,08%
Code 405 - Nieuznawana metoda 5 0,00%