Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 97637 85,15%
Code 206 - Częściowa zawartość 748 0,65%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3494 3,05%
Code 400 - Błędne żądanie 990 0,86%
Code 403 - Zakazane 1052 0,92%
Code 404 - Nie znaleziono 10729 9,36%
Code 405 - Nieuznawana metoda 5 0,00%