Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 91324 85,69%
Code 206 - Częściowa zawartość 746 0,70%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2554 2,40%
Code 403 - Zakazane 1622 1,52%
Code 404 - Nie znaleziono 10322 9,69%
Code 405 - Nieuznawana metoda 3 0,00%