Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 86267 86,49%
Code 206 - Częściowa zawartość 703 0,70%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2055 2,06%
Code 403 - Zakazane 855 0,86%
Code 404 - Nie znaleziono 9857 9,88%
Code 405 - Nieuznawana metoda 2 0,00%