Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 116812 85,77%
Code 206 - Częściowa zawartość 636 0,47%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4859 3,57%
Code 400 - Błędne żądanie 706 0,52%
Code 403 - Zakazane 601 0,44%
Code 404 - Nie znaleziono 12571 9,23%
Code 405 - Nieuznawana metoda 3 0,00%