Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 99725 88,93%
Code 206 - Częściowa zawartość 483 0,43%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2934 2,62%
Code 403 - Zakazane 477 0,43%
Code 404 - Nie znaleziono 8510 7,59%
Code 405 - Nieuznawana metoda 3 0,00%