Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 88512 89,55%
Code 206 - Częściowa zawartość 273 0,28%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1456 1,47%
Code 403 - Zakazane 393 0,40%
Code 404 - Nie znaleziono 8202 8,30%
Code 405 - Nieuznawana metoda 3 0,00%