Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 98408 88,88%
Code 206 - Częściowa zawartość 364 0,33%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2510 2,27%
Code 403 - Zakazane 352 0,32%
Code 404 - Nie znaleziono 9075 8,20%
Code 405 - Nieuznawana metoda 1 0,00%