Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 104847 89,36%
Code 206 - Częściowa zawartość 384 0,33%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 7 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3811 3,25%
Code 403 - Zakazane 498 0,42%
Code 404 - Nie znaleziono 7775 6,63%
Code 405 - Nieuznawana metoda 4 0,00%