Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 95173 86,98%
Code 206 - Częściowa zawartość 446 0,41%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2639 2,41%
Code 403 - Zakazane 333 0,30%
Code 404 - Nie znaleziono 10821 9,89%
Code 405 - Nieuznawana metoda 1 0,00%