Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 99351 87,17%
Code 206 - Częściowa zawartość 452 0,40%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3436 3,01%
Code 403 - Zakazane 191 0,17%
Code 404 - Nie znaleziono 10541 9,25%
Code 405 - Nieuznawana metoda 1 0,00%