Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 87586 80,59%
Code 206 - Częściowa zawartość 509 0,47%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2674 2,46%
Code 403 - Zakazane 199 0,18%
Code 404 - Nie znaleziono 17703 16,29%
Code 405 - Nieuznawana metoda 10 0,01%