Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 95049 83,44%
Code 206 - Częściowa zawartość 303 0,27%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3061 2,69%
Code 400 - Błędne żądanie 1098 0,96%
Code 403 - Zakazane 117 0,10%
Code 404 - Nie znaleziono 14276 12,53%