Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 113205 88,01%
Code 206 - Częściowa zawartość 306 0,24%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3034 2,36%
Code 400 - Błędne żądanie 383 0,30%
Code 403 - Zakazane 295 0,23%
Code 404 - Nie znaleziono 11393 8,86%
Code 405 - Nieuznawana metoda 1 0,00%