Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 124946 85,80%
Code 206 - Częściowa zawartość 427 0,29%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 7819 5,37%
Code 400 - Błędne żądanie 565 0,39%
Code 403 - Zakazane 516 0,35%
Code 404 - Nie znaleziono 11358 7,80%