Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 131835 85,17%
Code 206 - Częściowa zawartość 391 0,25%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 11119 7,18%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,00%
Code 403 - Zakazane 400 0,26%
Code 404 - Nie znaleziono 11035 7,13%