Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 109373 86,51%
Code 206 - Częściowa zawartość 426 0,34%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 5432 4,30%
Code 403 - Zakazane 191 0,15%
Code 404 - Nie znaleziono 10993 8,70%
Code 405 - Nieuznawana metoda 2 0,00%