Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 96339 87,35%
Code 206 - Częściowa zawartość 180 0,16%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 6 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2506 2,27%
Code 400 - Błędne żądanie 8 0,01%
Code 403 - Zakazane 234 0,21%
Code 404 - Nie znaleziono 11021 9,99%
Code 405 - Nieuznawana metoda 1 0,00%