Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 120710 86,81%
Code 206 - Częściowa zawartość 163 0,12%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4216 3,03%
Code 400 - Błędne żądanie 443 0,32%
Code 403 - Zakazane 162 0,12%
Code 404 - Nie znaleziono 13360 9,61%