Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 107149 86,60%
Code 206 - Częściowa zawartość 149 0,12%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 10 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4161 3,36%
Code 400 - Błędne żądanie 4 0,00%
Code 403 - Zakazane 221 0,18%
Code 404 - Nie znaleziono 12031 9,72%
Code 405 - Nieuznawana metoda 7 0,01%