Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 132444 82,28%
Code 206 - Częściowa zawartość 228 0,14%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 7182 4,46%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,00%
Code 403 - Zakazane 3014 1,87%
Code 404 - Nie znaleziono 18042 11,21%
Code 405 - Nieuznawana metoda 43 0,03%