Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 138826 87,60%
Code 206 - Częściowa zawartość 108 0,07%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3093 1,95%
Code 403 - Zakazane 2960 1,87%
Code 404 - Nie znaleziono 13495 8,51%