Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 165746 90,15%
Code 206 - Częściowa zawartość 194 0,11%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4713 2,56%
Code 403 - Zakazane 1013 0,55%
Code 404 - Nie znaleziono 12184 6,63%
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1 0,00%