Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 137418 90,72%
Code 206 - Częściowa zawartość 256 0,17%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4304 2,84%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,00%
Code 403 - Zakazane 290 0,19%
Code 404 - Nie znaleziono 9206 6,08%
Code 405 - Nieuznawana metoda 3 0,00%