Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 164971 92,18%
Code 206 - Częściowa zawartość 228 0,13%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3589 2,01%
Code 400 - Błędne żądanie 4 0,00%
Code 403 - Zakazane 123 0,07%
Code 404 - Nie znaleziono 10057 5,62%