Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 150621 86,42%
Code 206 - Częściowa zawartość 533 0,31%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 12545 7,20%
Code 400 - Błędne żądanie 3 0,00%
Code 403 - Zakazane 286 0,16%
Code 404 - Nie znaleziono 10293 5,91%