Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 122009 89,02%
Code 206 - Częściowa zawartość 333 0,24%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4324 3,15%
Code 403 - Zakazane 149 0,11%
Code 404 - Nie znaleziono 10247 7,48%
Code 405 - Nieuznawana metoda 1 0,00%