Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 123309 87,82%
Code 206 - Częściowa zawartość 318 0,23%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4349 3,10%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,00%
Code 403 - Zakazane 139 0,10%
Code 404 - Nie znaleziono 12290 8,75%