Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 105534 88,48%
Code 206 - Częściowa zawartość 243 0,20%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2317 1,94%
Code 403 - Zakazane 36 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 11137 9,34%