Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 114008 88,17%
Code 206 - Częściowa zawartość 163 0,13%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 20 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3506 2,71%
Code 403 - Zakazane 322 0,25%
Code 404 - Nie znaleziono 11253 8,70%
Code 405 - Nieuznawana metoda 30 0,02%