Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 109999 87,79%
Code 206 - Częściowa zawartość 20 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 5418 4,32%
Code 403 - Zakazane 174 0,14%
Code 404 - Nie znaleziono 9687 7,73%