Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 119634 89,66%
Code 206 - Częściowa zawartość 108 0,08%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3516 2,64%
Code 403 - Zakazane 475 0,36%
Code 404 - Nie znaleziono 9700 7,27%