Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 104908 90,24%
Code 206 - Częściowa zawartość 45 0,04%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3104 2,67%
Code 403 - Zakazane 72 0,06%
Code 404 - Nie znaleziono 8123 6,99%