Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 92221 88,41%
Code 206 - Częściowa zawartość 25 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2467 2,37%
Code 403 - Zakazane 233 0,22%
Code 404 - Nie znaleziono 9359 8,97%