Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 102372 87,09%
Code 206 - Częściowa zawartość 43 0,04%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3689 3,14%
Code 403 - Zakazane 122 0,10%
Code 404 - Nie znaleziono 11319 9,63%