Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 108032 88,09%
Code 206 - Częściowa zawartość 31 0,03%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4594 3,75%
Code 403 - Zakazane 91 0,07%
Code 404 - Nie znaleziono 9883 8,06%