Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 98783 83,78%
Code 206 - Częściowa zawartość 27 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 7913 6,71%
Code 403 - Zakazane 162 0,14%
Code 404 - Nie znaleziono 11023 9,35%