Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 115925 89,03%
Code 206 - Częściowa zawartość 15 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2721 2,09%
Code 403 - Zakazane 460 0,35%
Code 404 - Nie znaleziono 11093 8,52%