Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 80648 88,49%
Code 206 - Częściowa zawartość 22 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1233 1,35%
Code 403 - Zakazane 2161 2,37%
Code 404 - Nie znaleziono 7065 7,75%
Code 405 - Nieuznawana metoda 6 0,01%
Code 501 - Niezaimplementowane 6 0,01%