Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 73944 84,28%
Code 206 - Częściowa zawartość 25 0,03%
Code 304 - Niezmodyfikowany 614 0,70%
Code 403 - Zakazane 6260 7,13%
Code 404 - Nie znaleziono 6894 7,86%