Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 59324 78,81%
Code 206 - Częściowa zawartość 9 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 773 1,03%
Code 403 - Zakazane 9587 12,74%
Code 404 - Nie znaleziono 5584 7,42%