Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 39763 79,25%
Code 206 - Częściowa zawartość 14 0,03%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 497 0,99%
Code 403 - Zakazane 4796 9,56%
Code 404 - Nie znaleziono 5092 10,15%
Code 405 - Nieuznawana metoda 8 0,02%