Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 43620 72,99%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 283 0,47%
Code 403 - Zakazane 9555 15,99%
Code 404 - Nie znaleziono 6298 10,54%