Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 44141 89,49%
Code 206 - Częściowa zawartość 19 0,04%
Code 304 - Niezmodyfikowany 355 0,72%
Code 403 - Zakazane 33 0,07%
Code 404 - Nie znaleziono 4777 9,68%
Code 405 - Nieuznawana metoda 1 0,00%