Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 29150 85,47%
Code 206 - Częściowa zawartość 11 0,03%
Code 304 - Niezmodyfikowany 431 1,26%
Code 403 - Zakazane 264 0,77%
Code 404 - Nie znaleziono 4248 12,46%