Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 41866 91,47%
Code 206 - Częściowa zawartość 9 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 312 0,68%
Code 403 - Zakazane 456 1,00%
Code 404 - Nie znaleziono 3127 6,83%