Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 39949 89,88%
Code 206 - Częściowa zawartość 8 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 302 0,68%
Code 403 - Zakazane 208 0,47%
Code 404 - Nie znaleziono 3976 8,95%