Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 25349 89,15%
Code 206 - Częściowa zawartość 11 0,04%
Code 304 - Niezmodyfikowany 272 0,96%
Code 403 - Zakazane 118 0,42%
Code 404 - Nie znaleziono 2683 9,44%